Geschiedenis

Oprichting

  Het Amsterdams Dispuutgezelschap Boyo werd op 7-11-1959 opgericht door Nico Jullien, Piet le Clercq en Peter Timmermans. Allen waren leden van de Studentensociëteit Olofspoort (zie Website voor Olofspoort Alumni). Het dispuut werd door Olofspoort erkend in februari 1961.


  Oprichtingsavond
  Amsterdam, 7-11-1959

  eerste bladzijde
  van de statuten

  Studentensociëteit Olofspoort
  Herengracht 792, Amsterdam

Werkzame periode

  Het dispuut bleef actief tot kort na de opheffing van Olofspoort in 1970. Aanvankelijk werden bijeenkomsten bij de dispuutsleden thuis en op de sociëteit aan de Herengracht gehouden. Eind jaren zestig werden er vooral dispuutsavonden gehouden en nam het (gezamenlijke) sociëteitsbezoek sterk af. De laatste dispuutsavond vond vermoedelijk plaats in 1971.


  Inauguratiefeest
  Amsterdam 4-11-1962

  Doorlichting van nieuwe leden, Amsterdam, 12-3-1964

  Doorlichting van nieuwe leden, Amsterdam, 12-3-1964

Leden

  Leden werden aanvankelijk geworven onder de studenten die de kennismakingstijd van Olofspoort volgden. Na uitvoerige ondervraging op de sociëteit volgde een "doorlichting" op een of meerdere dispuutsavonden. Later werden ook niet-Olofspoorters op dispuutsavonden verwelkomd. In de tienjarige actieve periode van het dispuut zijn 36 personen (semi-)officieel lid geweest (zie Ledenlijst). Nieuwe leden kregen bij de inauguratie een exemplaar aangeboden van Under Milkwood van Dylan Thomas in de vertaling van Hugo Claus.